Uncategorized

Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an

Đọc tiểu thuyết cũng nhiều, nhưng có lẽ đây là câu mà mình ấn tượng và yêu thích nhất. Mấy hôm nay tâm trạng không tốt, muốn tìm một nơi để viết nhưng lại chẳng biết viết ở đâu. Cuối cùng nhớ đến trang wordpress này. Cuộc đời con người ta luôn có những khó… Continue reading Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an